Nr konta do wpłat:

Calzado Rafał Dzwonkowski
05-270 Marki, ul. Zimna 6

PKO BP S.A.

39 1020 1042 0000 8602 0365 6972

Tytułem: nr zamówienia