Infolinia, wymiany, zwroty: +48 696524916
Składanie zamówień: +48 507731010
pon-piątek, w godzinach: 09:00-16:00
e-mail:  sklep@calzado.waw.plProduk został poprawnie dodany do koszyka
Ilość
Razem
Jest 0 produktów w koszyku. Jest 1 produkt w koszyku.
Produkty razem:
Koszt dostawy  Do ustalenia
Razem
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Konkursu jest Calzado Rafał Dzwonkowski , ul. Zimna 6, 05-270 Marki NIP 125 128 60 75

3. Konkurs trwa od 5.12.2019r . do 15.12.2019r włącznie.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku do 7 dni po jego zakończeniu. 

5. Nagrodą w konkursie jest obuwie widocznych na banerze reklamowym konkursu oraz pod linkiem poniżej. 1 para w wybranym kolorze : 

https://www.calzado.waw.pl/botki/2206-piekne-polskie-botki-kowbojki-nowej-generacji-calzado-queen-camel.html

https://www.calzado.waw.pl/botki/2529-piekne-polskie-botki-kowbojki-nowej-generacji-calzado-queen-brazowe.html

https://www.calzado.waw.pl/botki/2208-piekne-polskie-botki-kowbojki-nowej-generacji-calzado-queen-bezowy.htmlKonkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce z wyłączeniem właściciela i pracowników Calzado oraz ich najbliższych rodzin.

§ 2

ZASADY KONKURSU:
 

1. Polub naszą stronę na Facebook (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) i post konkursowy. 

2. Wejdź w naszą ofertę i W KOMENTARZU (POD NASZĄ GRAFIKĄ KONKURSOWĄ),  Napisz rymowankę ze słowami "BOTKI",'MIKOŁAJ","CALZADO".Wygra oczywiście najciekawszy pomysł. Będzie nam bardzo miło jak oznaczysz w komentarzu również swoich znajomych i zaprosisz ich do zabawy. Dodatkowo napisz rozmiar oraz kolor który Ci odpowiada.

3. UDOSTĘPNIJ POST KONKURSOWY NA SWOIM FACEBOOKu.

4. Zapraszamy do naszego sklepu int. www.calzado.waw.pl i prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

5. Wpisz komentarz o naszej ofercie w Google pod linkiem do naszych opinii (opcjonalnie, trzeba mieć konto na google, to nie jest punkt obowiązkowy konkursu):

Wystaw opinię - link do oceny6. Po zakończeniu konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca. 

6.1. Za komentarz w poście konkursowym na Facebook
6.1.1. Komentarz będzie wybrany losowo. 
6.1.2. Komentarze negatywne lub wulgarne i nie związane z konkursem zostaną usuwane podczas trwania konkursu i podczas wyłaniania zwycięzców.
6.1.3. Zwycięzca konkursu nie ma obowiązku skorzystania z wygranej. 
6.1.4. Zwycięzca konkursu który zdecyduje się na skorzystanie z nagrody w sklepie calzado.waw.pl, zachowuje wszystkie prawa skorzystania z anonimizacji czy usunięcia danych ze sklepu.

 § 3

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany poprzez fanpage Facebook lub email, na życzenie SMS.
1.1. Wygrana zostanie wysłana kurierem, ewentualnie będzie możliwość osobistego odbioru w sklepie na Żelaznej.
1.2. Zwycięzca nie ma obowiązku skorzystania z wygranej.
2. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu firmą kurierską IN POST.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcy z powodu: a) braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony fana po ogłoszeniu wyników (po wygraniu, Zwycięzca musi zgłosić się po nagrodę przesyłając do nas wiadomość poprzez portal Facebook bądź na adres mailowy biuro@calzado.waw.pl wraz z danymi do wysyłki: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, wybrany rozmiar obuwia). b) niespełnienie warunków §1 pkt. 6 c) odmowy przyjęcia nagrody d) niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.
4. Wysyłka Nagrody możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski.
5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody, w szczególności nie ma możliwości wyboru innej nagrody niż wskazana w § 3.
6. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu na koszt Organizatora przez firmę kurierską IN POST.§ 5

REKLAMACJE:

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Konkursem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@calado.waw.pl
2. Reklamacje należy składać najpóźniej 14 dni po zakończeniu konkursu. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na adres email nadawcy. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
5. Wygrane obuwie jest objęte standardową gwarancją 24 miesiące.§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności przy zakupie z użyciem kuponu zawarte są w regulaminie sklepu www.calzado.waw.pl i obowiązkowe z zapoznaniem się przed ich akceptacją.
1.1. Nie ma obowiązku ich akceptacji a tym samym wygrany zrzeka się wygranej, która zostanie przekazana na kolejny konkurs.§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacja, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
3.1 W przypadku realizacji wygranej przez sklep www.calzado.waw.pl prosimy o kontakt, administrator pomoże rozwiązać wszelkie problemy. W przypadku wątpliwości co do zachowania poufności danych, zwycięzca może odstąpić od wygranej.
4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpagu Organizatora.
6. W przypadku nieodebrania nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).
11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową składającą się co najmniej z 2 (dwóch) osób. Komisja wybierze według wewnętrznych kryteriów jednego zwycięzcę.
12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.